Ikääntyessä ja kunnon heiketessä monelle vanhukselle tai heidän läheisilleen tulee pelko siitä, miten kotona pärjää? Kuulo voi olla heikentynyt, muisti ei ole enää ennallaan ja liikkuminenkaan ei ole enää aina ihan vakaata. Kotihoidon tukipalvelut ovat nimenomaan sitä varten, että heikentynyt fyysinen kunto ei olisi esteenä kotona asumiselle, vaan siellä voisi asua niin kauan kuin mahdollista.

ProHoiva toimii pääkaupunkiseudun alueella kaupunkien hyväksymänä palvelusetelipalvelutuottajana. Palveluseteli on kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla voi ostaa palveluja kotiin kunnan hyväksymiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluseteli myönnetään tarvearvioinnin perusteella ja se on henkilökohtainen. Arviointikäynnillä kunnan työntekijä arvioi hoidon ja avun tarpeen.

Palveluseteli voidaan myöntää, mikäli avuntarve on säännöllistä vähintään kerran viikossa ja yli kahden kuukauden ajan. Palvelusetelillä voidaan maksaa osa asiakkaan tarvitsemista yksityisen palveluntuottajan palveluista.

Palveluseteliä voi käyttää muun muassa seuraavien ProHoivan tarjoamien palveluiden yhteydessä:

ikääntyneiden kotihoito

kotisiivous

yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito

henkilökohtaisen avustajan palvelut

Kunta määrittelee palvelusetelin arvon ja sen ylimenevältä osuudelta kotiin tilatun palvelun maksu jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Palveluseteli on tarkoitettu tiettyä palvelua varten. Näitä palveluita voivat olla kotisiivous, kotihoito, omaishoitajan vapaapäivä tai henkilökohtaisen avustajan palvelut. Kun olette saanut palvelusetelin tai haluatte muuten apua kotiinne, tulemme mielellämme käymään ja keskustelemaan tavoista, joilla voimme parhaiten tukea Teidän tai omaisenne kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tilaa palvelu