Perustajan tarina ja tausta

ProHoivan perustaja on Promise Nwagu. Promise muutti Suomeen vuonna 2003 työskennelläkseen lastenhoitajana. Promise on kouluttautunut Suomessa hoitajaksi sekä yritystoiminnan kehittäjäksi. Promise työskenteli itähelsinkiläisesssä muistisairaiden ryhmäkodissa nimeltä Kehäkukka, kun se perustettiin ja toimi siellä lähes 10 vuotta. Tämän lisäksi työkokemusta Promiselle on kertynyt kentältä yöpartiohoitajana, yksityisen kotihoidon puolelta, saattohoitajana sekä keikkatyöläisenä eri sairaaloista pääkaupunkiseudulla. Promise tarkoittaa lupausta suomeksi ja toisinaan asiakkaat kutsuvat häntä sillä nimellä ”Lupaus”. Promise pitää sen, minkä lupaa!

”Yrittäjällä pitää olla hyvä liikeidea ja kyky visioida tulevaisuutta” – Lue Promisen artikkeli Super Lehden kanssa

Miten ProHoiva sitten sai alkunsa?

Kunnallisesssa palveluksessa Promise koki, että hoitotyö on mukavaa asiakastyötä, mutta byrokratia vie aikaa ihmisen hoitamiselta. Yksityisenä yrittäjänä hänen tavoitteenaan on luoda sellainen työpaikka, jossa hoitajat ja asiakas voivat hyvin. Hän haluaa myös olla esimerkkinä muille, ennenkaikkea maahanmuuttajille ja näyttää, miten Suomessa voi toimia kristittynä yrittäjänä. Promise on sitä mieltä, että sairaudesta tai olosuhteista riippumatta jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään. Siksi ProHoiva haluaa tarjota professionaalista hoivaa ja luoda palvelun, jonka kantavat arvot ovat tuoda turvaa ja iloa ihmisille.

Promise on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Yhdessä suomalaisen vaimonsa kanssa he vastaavat ProHoivan yritystoiminnoista.